<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NB488QF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Về chúng tôi

Sứ mệnh của Chúng tôi

Tại Prime Opinion, sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho các thành viên của mình bằng cách cung cấp cho họ trải nghiệm tham gia khảo sát tốt nhất có thể. Nhóm của chúng tôi đang nỗ lực làm việc để đảm bảo việc thực hiện các cuộc khảo sát trên Prime Opinion vừa thú vị cũng như phần thưởng xứng đáng.

Các Phần thưởng của Chúng tôi

Chúng tôi cung cấp nhiều phần thưởng khác nhau trên Prime Opinion mà bạn có thể đổi điểm của mình thành tiền mặt, thẻ quà tặng, thẻ tín dụng hoặc quyên góp từ thiện. Thay vào đó, chúng tôi không chi nhiều cho quảng cáo hoa mỹ mà trả lại cho bạn - những người tham gia hội thảo của chúng tôi -. Đó là lý do tại sao chúng tôi có một số khoản thanh toán khảo sát cao nhất trong ngành.

Phản hồi của bạn

Chúng tôi đánh giá cao từng thành viên của Prime Opinion. Chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với các thành viên của mình và luôn lắng nghe phản hồi của họ. Tham vọng của chúng tôi là thiết lập một tiêu chuẩn mới cho chất lượng của Bảng khảo sát trực tuyến.