<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NB488QF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya

Jika anda seorang penduduk California, anda dibenarkan untuk meminta supaya kami tidak menjual maklumat peribadi anda sebagai sebahagian daripada CCPA.
Untuk butiran lanjut tentang hak anda sebagai Penduduk California dalam hali yang berkaitan dengan CCPA, sila semak kami punya Dasar Privasi dan laman web Negeri California tentang Akta Privasi Pengguna California (CCPA)

Kami menyokong CCPA dengan membenarkan penduduk California untuk menarik diri daripada sebarang penjualan maklumat peribadi pada masa depan mereka dengan mengikut arahan di bawah.

Jika anda memilih untuk menggunakan hak anda untuk menarik diri, kami mungkin meminta maklumat peribadi tertentu untuk mengesahkan bahawa sememangnya anda yang ingin menarik diri. Jika anda mempunyai akaun sedia ada dengan kami, akaun ini juga akan dipadamkan.