<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NB488QF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Huwag Ibenta ang Aking Personal na Impormasyon

Kung ikaw ay residente ng California, pinapayagan kang humiling na huwag naming ibenta ang iyong personal na impormasyon bilang bahagi ng CCPA.
Para sa karagdagang mga detalye tungkol sa iyong mga karapatan bilang isang Residente ng California patungkol sa CCPA, mangyaring suriin ang aming Patakaran sa Pagkapribado at ang website ng Estado ng California tungkol sa California Consumer Privacy Act (CCPA)

Sinusuportahan namin ang CCPA sa pamamagitan ng pagpayag sa mga residente ng California na umurong sa anumang pagbebenta sa hinaharap ng kanilang personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa ibaba.

Kung pipiliin mong gamitin ang iyong karapatan na umurong, maaari kaming humiling ng ilang partikular na personal na impormasyon upang matiyak na talagang pinahihintulutan mo ang kahilingan. Kung mayroon kang umiiral na account sa amin, tatanggalin din ang account na ito.